Oprávněné obavy

Je dobře, že téma elektrosmog, stále častěji vyvolává obavy veřejnosti, která jej vnímá jako obrovskou zátěž životního prostředí, jehož jsou součástí. Tempo růstu elektromagnetického pole ve dvacátém prvním století je opravdu alarmující, především v souvislosti s rozvojem bezdrátových informačních technologií. Jedná se jak o mobilní sítě, bezdrátové sítě Wi-Fi, mikrovlnné sítě a další. Naplno běží digitální vysílání televize a rozhlasu. Dá se říci, že můžeme hovořit o takzvané mobilní revoluci. Do povědomí i obyčejných lidí se dostává termín elektrosmog, který bychom mohli přeložit jako neionizující záření, které je o to záludnější, že i když ho nevidíme a necítíme, na všechny z nás působí, a to negativně.

Myslete na své zdraví

Nemusíte být žádnými odpůrci informačních technologií, ani ekologickými aktivisty, přesto by vás mělo znepokojovat stále větší znečištění životního prostředí elektromagnetickým vysokofrekvenčním zářením. Abyste zabránili jeho negativnímu vlivu na váš organismus, doporučujeme vám pořídit si BioProtect 400, který bude fungovat jako stoprocentní ochrana před elektrosmogem až do okruhu čtyř set metrů.