Odmašťovač Jar Professional silný 750ml
127 Kč
* Uváděná cena platí pro 22.09.2023
Odmašťovač Jar Professional silný 750ml
127 Kč
* Uváděná cena platí pro 22.09.2023

Vysoce účinný prostředek ve spreji na odstraňování odolné mastnoty je určen pro profesionální kuchyně a bez obav jej lze používat i na všechny povrchy, které přichází do styku s potravinami, včetně kuchyňských spotřebičů a vybavení. Je vhodný zejména na sporáky, digestoře, pracovní plochy, okolí fritéz apod. Bezpečně jej lze používat na všechny omyvatelné povrchy jako je např. ocel, nerezová ocel, smalt, keramika, mramor nebo melamin. Obsahuje kombinaci povrchově aktivních látek a je vysoce zásaditý, čímž dosahuje skvělých výsledků čištění u velkých nánosů mastnoty. Bez parfému a bělicích složek.Nevhodný na hliník a kamenné plochy (blue stone). Zabraňte delšímu kontaktu s lakovanými a natíranými povrchy vč. linolea či s popisky ovládacích prvků.Varování:Standardní věty o nebezpečnosti H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.P260 - Nevdechujte aerosoly.P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Jar Professional P&G ProfiLine na nádobí 5L
439 Kč
* Uváděná cena platí pro 22.09.2023
Jar Professional P&G ProfiLine na nádobí 5L
439 Kč
* Uváděná cena platí pro 22.09.2023

Profesionální prostředek na ruční mytí nádobí z řady Jar ProfiLine je určený na všechny druhy nádobí, od nerezu až po porcelán. Má vynikající odmašťovací účinek a efektivně odstraňuje mastnotu a zbytky potravin, zaschlé a připečené zbytky jídla z hrnců, pánví, příborů, talířů a ostatního kuchyňského vybavení. Specifická směs povrchově aktivních látek byla pečlivě vyvinuta tak, aby účinně pronikla i pod mastnotu a zaschlé nečistoty, uvolnila je a následně odstranila z nádobí a kuchyňského vybavení. S jemnou vůní citronu.Hlavní výhody:* 100% účinný proti mastnotě* Efektivně odstraňuje i zaschlé a připečené nečistoty* 5l láhev umyje až 25.000 talířů* Ekonomický provoz díky možnosti přesného dávkování (pumpa)VAROVÁNÍ Standardní věty o nebezpečnosti H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P501 – Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.ROZVOZ POUZE PO OSTRAVĚ A OKOLÍ NEBO OSOBNÍ ODBĚR. NENÍ MOŽNÉ DODÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU ANI ZÁSILKOVNOU.